User : aosmith

  • Created: 3654 days ago
  • Karma: 233
  • https://alexsmith.io/ https://twitter.com/aosmith https://linkedin.com/in/aosmith https://www.youtube.com/user/aosmith

    [ my public key: https://keybase.io/aosmith; my proof: https://keybase.io/aosmith/sigs/Z-R2doJyeGLt89I2rF95R9Df6m1ODGkOHAH_5yNI984 ]