User : kklimonda

  • Created: 4492 days ago
  • Karma: 288
  • my public key: https://keybase.io/kklimonda; my proof: https://keybase.io/kklimonda/sigs/4GE9sWNVnmmxizKzyjqAURag5SHQfCjITLQCULMsjDc